Natuurlijk ben je aan het experimenteren met Scrum, Lean Startup, Design thinking of zelfsturing. Anders doe je anno 2017 niet mee. Maar wat is nu precies het verschil tussen de éne en de andere methodiek, wat is de bias for action en waarom zou je beide methodieken moeten omarmen?

De projectmethodieken die de laatste 2 decennia sterk opkomen, kunnen we gerust alle ‘Agile’ noemen, ook al is de Lean Manufacturing methodiek – ontwikkeld door Toyota in de jaren 90 – ruim ouder dan het Agile Manifesto uit 2001. En het er zijn nogal wat Agile methodieken: Design Thinking, Kanban, Lean Startup, Scrum, Spotify, Lean UX, DevOps. Wat de methodieken op het eerste gezicht gemeen hebben, is het doel om te innoveren, het omarmen van onzekerheid en hun focus op gebruikers.

In deze blog focus ik mij op de agile methodieken Design Thinking en Lean Startup, aangezien we hier in de praktijk het meest mee te maken hebben. Beide methodieken sluiten goed aan op het vakgebied van marketing, en ze worden ook veelvuldig toegepast buiten de softwarewereld.

Design Thinking vs Lean Startup

Agile methodieken geven geweldig veel diepgang en snelheid aan projecten doordat ze onzekerheid omarmen en een focus op gebruikers hebben. Beide stimuleren ze om al vroeg in een project een beeld te krijgen van de mogelijke uitkomst en dat beeld voortdurend af te stemmen op de gebruiker, zodat je weet dat je de juiste dingen aan het doen bent. Ze hebben sterke overeenkomsten in de uitgangspunten, maar ook zeker hun verschillen. Met name in het startpunt en in de manier van experimenting. Daardoor vullen ze elkaar sterk aan.

Onderstaande tabel vergelijkt Design Thinking en Lean Startup op hoofdlijnen.

Deze tabel is een bewerking van: DESIGN THINKING VS. LEAN STARTUP: A COMPARISON OF TWO USER-DRIVEN INNOVATION STRATEGIES, Roland M. MUELLER en Katja THORING, Berlin School of Economics and Law, 2012. Het artikel van Mueller en Thoring is een aanrader om in detail te bekijken.

Design Thinking is met name sterk in het helder krijgen van het probleem dat we willen aanpakken. Design Thinking leent zich uitstekend voor een brede vraag als: “Hoe kunnen we starters beter van dienst zijn op de woningmarkt”. Door gestructureerd in kaart te brengen welke behoeften en barrières er zijn, welke stakeholders een rol spelen en welke mogelijkheden de hypotheekverstrekker kan bieden, wordt de vraag achter de vraag scherp. Door telkens eerst te focussen op divergeren voordat je gaat convergeren komen er bovendien nieuwe, frisse invalshoeken op tafel.

Dan komen we in het overgangsgebied van Design Thinking en Lean Startup. Beide methodieken hebben nu hun waarde: Design Thinking faciliteert de multidisciplinaire co-creatie van oplossingen, en stimuleert om de rijkheid te zoeken in oplossingen. Lean Startup biedt houvast in de vele bruikbare canvassen die de ideeën helpen vastleggen.

Het grote verschil zit in de experimenting fase. In de keuze van de te implementeren oplossing kiest Design Thinking voor een vrij kwalitatieve aanpak waarbij projectleden op basis van aantrekkelijkheid en haalbaarheid een keuze maken (bijv via de C-Box), en doorgaans via kleinschalige experimenten tot beslissingen komen.

Lean Startup is veel sterker als het gaat om data-gedreven keuzes te maken: Welke oplossing heeft de hoogste marktpotentie en levert de grootste conversie op? Alles draait bij lean start up om het zo snel mogelijk valideren van de twee belangrijkste aannames voor succes: de waarde hypothese (hoe weet ik of mijn idee voldoende toegevoegde waarde biedt aan klanten) en de groei hypothese (hoe weet ik of mijn idee potentie heeft om nieuwe gebruikers aan te trekken).Via prototyping en experimenting komt Lean Startup steeds dichterbij de beste oplossing en voorkomt dat er tijd wordt gestoken in elementen die geen toegevoegde waarde hebben voor gebruikers.

Of-of, of en-en?

Beide methodieken hebben duidelijke hun eigen kracht, maar ook hun eigen dynamiek. Ze kunnen elkaar buitengewoon goed versterken. De startsituatie en het resultaat dat je voor ogen hebt, bepaalt de route.

Ben je onzeker over het probleem dat je wilt oplossen, of zit je in een ingewikkeld stakeholder veld? Kies dan om te starten met Design Thinking.

Ben je overtuigd dat je een goed idee hebt en wil je dit idee vooral zo optimaal (efficiënt en effectief!) mogelijk ontwikkelen? En betreft het een online propositie, of een propositie die zich online laat experimenteren? Dan is Lean Startup je beste vriend.

In 2018 gaan we meer Design Thinking zien

Lean Startup heeft een grote vlucht genomen bij de corporates, meestal in combinatie met Scrum. Er is een enorme drive om concreet te worden in de build-measure-learn loop en het is cool om een MVP te maken. Teams lijken sterk te worden gestuurd op concrete deliverables en wegwerken van actielijsten. Hoe eerder er een MVP is, des te beter. Dit gedrag wordt ook de bias for action genoemd.

Begrijp me niet verkeerd: Enige mate van bias for action is prettig. Ik heb er zelf ook last van 😉 Het risico van deze bias is dat er onvoldoende diepgang zit in de uitgangspunten van het project, kennis van de omgeving waarin het project moet floreren en te weinig aandacht wordt besteed aan de strategie. Dat levert later vertraging op, of zelfs een volledig stilzetten van het project.

Het is altijd verstandig om te vertragen, alvorens te versnellen. Dat betekent niet dat je moet gaan vergaderen, integendeel. Design Thinking levert in die fase enorm veel rijkdom, en verzekert het projectteam van het nemen van de juiste afslagen. Het zorgt voor aansluiting op het merk en de strategie van het bedrijf en brengt alle stakeholders aan tafel.

Conclusie

Aan Design Thinking teams zou ik willen adviseren om te bekijken of je Lean Startup kunt inzetten om daadwerkelijk gedrag te meten tijdens de experimenteerfase. Daar wordt de businesscase een stuk sterker van.

Aan Lean Startup teams zou ik willen adviseren om altijd te vertragen, alvorens te versnellen. Trap niet in de bias for action valkuil. Design Thinking geeft daarvoor een aantal zeer waardevolle handvatten en is minstens net zo concreet en actiegericht.

Gepubliceerd op
17 augustus 2017

Lees verder
Auteur
gijsbertcroes