Experimenteren in de zorg

Keer op keer blijkt dat het lastig is om innovaties en veranderingen in de zorg te realiseren. Ook al kan een innovatie enorm bijdragen aan het verbeteren van patiëntervaring, outcome en efficiëntie, wil dat niet zeggen dat het zo maar is gerealiseerd.

Een onderzoek onder professionals in de zorgsector onderschrijft dit*. Veel veranderinitiatieven stranden in de zorg en dat terwijl het voor zowat iedereen werkzaam in de zorg duidelijk is dat het steeds noodzakelijker wordt voor zorgorganisaties om te veranderen. Ook wij zien deze paradox terug bij de klanten waar wij voor werken.

Dat het niet lukt om innovaties snel of überhaupt te realiseren in de zorg, heeft in onze ogen verschillende oorzaken:

 • De zorg is maximaal multidisciplinair en maximaal multistakeholder: er zijn veel mensen, afdelingen en disciplines bij betrokken met ieder zijn eigen perspectief en opvattingen.
 • De samenhang is zeer complex: veranderingen of innovaties in de zorg zijn nauwelijks geïsoleerd te bekijken. Processen zijn zo nauw met elkaar verweven, dat een draai aan 1 knop een heleboel andere raderen in gang zet.
 • Daarnaast moet altijd rekening gehouden met het primaire proces: innovaties of veranderingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van je kerntaak, van de zorg die je levert. Hierdoor is het erg lastig om voldoende mensen en middelen beschikbaar te krijgen voor innovaties.

Innovation sweet spot

Wij denken dat je bij elk idee om te veranderen of te innoveren terug moet naar het begin. Zo’n idee ontstaat vaak vanuit een behoefte (vraaggedreven) of juist vanuit een nieuwe technologie of mogelijkheid (aanbodgedreven). Om te kunnen vaststellen of dit idee succesvol kan zijn, is het belangrijk om op zoek te gaan naar de ‘innovation sweet spot’. Deze bevindt zich op het snijvlak van 3 aspecten:

 1. Wenselijkheid: is de innovatie of verandering wenselijk in de ogen van de klant of patient? En in de ogen van de mensen die er mee moeten werken, zoals zorgverleners, managers en ondersteunend personeel?
 2. Haalbaarheid: kunnen we deze verandering of innovatie daadwerkelijk realiseren? Hebben we daar de (financiële) middelen en de mensen voor? Heeft dit geen negatieve impact op andere processen?
 3. Levensvatbaarheid: Gaat de innovatie of verandering ons echt iets opleveren? Gaat het een besparing opleveren? Minder uitstroom van medewerkers? Of een verbeterde patiëntervaring?

Assumption is the mother of all mistakes

Ten grondslag aan een idee liggen vaak allerlei aannames. Op het gebied van wenselijkheid, maar ook qua haalbaarheid en levensvatbaarheid. Als je aan het begin van een innovatie staat is het daarom goed om je het volgende te bedenken: assumption is the mother of all mistakes.

Een eerste stap bij een innovatie of verandering zou daarom altijd moeten zijn: het toetsen van de onderliggende aannames. D.m.v. enquêtes of juist meer kwalitatieve interviews of focusgroepen, waarmee je meer dieperliggende motivaties van mensen kunt achterhalen. Waarom willen ze iets juist wel of juist niet?

Valideren op basis van gedrag

Een andere manier om te valideren is experimenteren. Hiermee ga je een stap verder dan alleen vragen of iemand iets interessant vindt. Je krijgt echt inzicht of patiënten ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van een innovatie. Of medewerkers ook echt mee willen gaan in een verandering. Door te experimenteren leer je meer over het daadwerkelijk te verwachten gedrag. En daarmee kun je beter inschatten of iets succesvol gaat zijn.

Hoe experimenteren in zijn werk gaat? Op hoofdlijnen pak je het als volgt aan:

 1. Bepaal eerst de meest kritische aanname: welke is essentieel en is fundamenteel voor jouw oplossing?
 2. Bedenk hoe je deze valideert met een (klein) experiment
 3. Stel vast wanneer het experiment een succes is: wanneer heb je geleerd wat je wil leren? En welk gedrag zou je willen zien ontstaan?
 4. Wees nieuwsgierig en laat je verrassen! Doe zo veel mogelijk inzichten op met het experiment
 5. Pas desgewenst de innovatie aan en start opnieuw

Innoveren met impact

Bij Branddoctors geloven wij dat experimenteren aan de basis ligt van succesvolle innovaties. Door te experimenteren kun je in kleine stappen op zoek gaan wat de meerwaarde en barrières kunnen zijn van een verandering of innovatie. Zo creëer je niet alleen innovaties die een positieve impact hebben, maar ook innovaties waar mensen zich in herkennen en waarbij ze niet al op voorhand in de weerstand zitten. Zodat het allemaal een stuk minder spannend wordt. Juist in de zorg zou experimenteren dan ook een mooie versneller kunnen zijn voor het realiseren van vernieuwing en verandering. Waardoor je echt impact kunt hebben op het verbeteren van de zorg.

Ben je benieuwd hoe experimenteren jouw zorgorganisatie kan helpen om verandering of vernieuwing van de grond te krijgen? Neem dan contact op met Winnie Nijhoff: winnie@branddoctors.com.

Winnie Nijhoff* https://www.consultancy.nl/nieuws/26565/meer-aandacht-nodig-voor-projectmanagement-in-de-zorg

Gepubliceerd op
14 januari 2020

Lees verder
Auteur
Lisette van Elst