loading

Patiëntreis waaruit innovatieve ideeën bedacht zijn om zorgtrajecten te verbeteren

Client

CWZ

CWZ: Memorabele patiëntervaringen

CWZ wil het verschil maken door zorg persoonlijk te maken. Zodat patiënten de geboden zorg als completer ervaren, deze hoger waarderen en waardoor hun voorkeur voor het CWZ wordt vergroot. CWZ vroeg Mixe te helpen bij het vormgeven van een programma om onderscheidende patiëntervaringen neer te zetten.

Customer Journey

Met een enthousiast team van zorgverleners is een 2-tal zorgtrajecten (Rectaal bloedverlies en Totale Knie Prothese) door Mixe onder de loep genomen. De betrokken zorgverleners zijn zelf met patiënten meegelopen tijdens een deel van het traject. Zo hebben ze met eigen ogen kunnen zien, waar dieperliggende behoeften van patiënten liggen en waar mogelijkheden zijn voor verrassende elementen. Na 2 zorgtrajecten is het CWZ zelf met een traject (SEH) aan de slag gegaan. Mixe fungeerde als coach en sparringpartner.

DIY: Doe het zelf

De Customer Journey en bijbehorende inzichten die we tijdens dit traject hebben opgedaan, liggen aan de basis voor een breed scala aan innovatieve ideeën die bedacht zijn om deze 3 zorgtrajecten te verbeteren. Tezamen dragen die bij aan de memorabele patiëntervaringen die het CWZ nu weet te creëren. Door onze aanpak zie je dat deelnemers niet alleen mooie inzichten generen en creatieve ideeën bedenken, maar ook meteen de handen uit de mouwen willen steken. En dat ook doen! Ook is door deze opzet een belangrijk ander doel gerealiseerd: na 3 zorgtrajecten zijn namelijk projectleiders van het CWZ inmiddels zelf in staat om dergelijke trajecten te faciliteren. Dit project is dus bij uitstek een katalysator voor duurzame verandering.

Winnie Nijhoff

Healthcare strateeg

Winnie Nijhoff