loading

Hoe een nieuwe merkpositionering voor Zuyderland leidt tot betrokken medewerkers

Tags

#betrokkenheid, #employerbrand, #fusie, #identiteit, #merkpositionering, #ziekenhuis, #zorgorganisatie

Client

Zuyderland

Op zoek naar een eigen gezicht en een fris gemeenschappelijk perspectief

Na een fusieperiode en een moeilijke financiële tijd bleek dat de betrokkenheid van Zuyderland medewerkers bij de organisatie wel wat aandacht kon gebruiken. Voor ons reden om op zoek te gaan naar ons eigen verhaal; het verhaal van Zuyderland, naar wat ons bindt. En dat te doen vanuit het formuleren vanuit de kracht van onze organisatie en waar we met elkaar naar toe willen. Om zo die betrokkenheid van medewerkers bij Zuyderland te kunnen vergroten. Iets wat altijd belangrijk is, maar helemaal in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in de zorg.

We kenden Branddoctors vanuit een eerder merkpositioneringstraject. Op basis van die eerdere ervaring waren we er van overtuigd dat we op zoek moesten gaan naar een eigen gezicht, vanwege het positief effect dat dat heeft op herkenbaarheid en betrokkenheid van medewerkers bij je organisatie. Het helpt om medewerkers enthousiast te krijgen en om je strategie succesvol te kunnen implementeren.

Gehoord worden maakt de weg vrij voor vooruitgang

Bij de start van het traject merkten we dat niet iedereen even bereid was om mee te doen. Er zat best nog wat frustratie bij mensen en ook pijn vanuit de fusie. Het verplaatsen van zorg en daarmee samenhangend van medewerkers heeft een behoorlijke impact gehad. Tel daarbij op een moeilijke financiële periode, waarin voor medewerkers lang niet veel mogelijk is geweest. Dat maakte dat medewerkers ook zoiets hadden van: laat ons nu maar gewoon ons werk doen, laat ons maar even met rust.
In de sessies met medewerkers heeft Branddoctors veel ruimte gegeven aan die frustratie. Ze zijn het niet uit de weg gegaan, maar hebben er juist serieus naar geluisterd. Dat is voor een groot deel de kracht geweest van dit traject. Medewerkers vonden het heel prettig dat ze voor het eerst na al die jaren de mogelijkheid kregen om hun verhaal te doen. Ze voelden zich gehoord. Tegelijkertijd zijn de geüite frustraties vertaald naar de in onze organisatie aanwezige belemmerende gedragspatronen. Voor deze patronen is in kaart gebracht hoe we deze juist kunnen omzetten naar het realiseren van meer energie. Deze inzichten helpen ons om echt verder te kunnen komen.

“We hebben voor het eerst een Zuyderland identiteit. Het is echt van ons allen. Het is niet alleen maar het verhaal van Zuyderland en 3 waarden. Het is zo veel meer.”

Typisch Zuyderland

De precieze aanpak ontstond tijdens het traject. Er was vanaf dag 1 een klankbordgroep voor het traject, met daarin een dwarsdoorsnede van onze organisatie. Van verzorgende in de thuiszorg en verpleegkundige in het ziekenhuis tot leidinggevende en medisch specialist. Samen hebben we vastgesteld welke stappen we wanneer met wie gingen zetten. Welke werkvormen we gingen hanteren en op welke wijze we de informatie zouden overbrengen. Zo is niet alleen de uitkomst van het traject typisch Zuyderland maar gold dat ook voor de aanpak. En dat was cruciaal voor het succes.

In totaal hebben meer dan 350 medewerkers aan dit traject mee gewerkt, in de vorm van interviews, werksessies en informatiesessies. Het is een vrij intensieve zoektocht geweest met veel discussie. Maar het was voor ons echt belangrijk om zo veel mogelijk mensen te betrekken. Een cultuuromslag geldt natuurlijk niet alleen voor een bepaalde groep mensen in een organisatie. Het geldt voor ons allemaal.

“Branddoctors heeft de eigenheid van de organisatie echt weer fantastisch kunnen raken. Deze waarden zijn het ook echt. Dat merk ik dagelijks.”

Een gemene deler als nieuw startpunt

Uiteindelijk hebben we nu een prachtig resultaat in handen, namelijk een nieuwe identiteit van Zuyderland. De belofte die we hebben geformuleerd is: De zorg van je leven. En daarbij horen 3 kernwaarden: 1. Met aandacht, 2. Verfrissend alledaags en 3. In samenhang. Hiermee heeft Branddoctors echt de eigenheid van de organisatie weer fantastisch kunnen raken. Deze waarden zijn het ook echt. Dat merken we dagelijks. Ook worden we met dit resultaat echt uitgedaagd om hier invulling aan te geven. Om met elkaar de dialoog aan te gaan en vertrouwen in elkaar te hebben.

We raden het iedereen aan om op zoek te gaan naar wat jou als organisatie eigen maakt. Met als doel om echt medewerkerbetrokkenheid te creëren. Hierin investeren is investeren in je organisatie. Voor ons geldt dat we nu voor het eerst echt een Zuyderland identiteit hebben. Die echt van ons allen is. Het is niet alleen maar het verhaal van Zuyderland en 3 waarden. Het is zo veel meer.

Hoe vergroot je medewerkersbetrokkenheid? Door bewust te worden van wat medewerkers tegenhoudt en hier iets aan te doen.

Drie demotiverende factoren:

  • Medewerker wil vooruit, maar iedereen houdt elkaars gedrag in stand. Het kenmerkende aan gedragsbelemmerende patronen, waarvan we er 6 binnen Zuyderland hebben gezien, is dat iedereen er last van heeft. Deze patronen zijn zo hardnekkig dat men het met elkaar niet veranderd krijgt en verzandt in stilstand. Het vergt explicitering van die patronen in combinatie met specifieke werkvormen om er mee aan de slag te gaan. Deze zijn nu ontwikkeld voor iedereen om hiermee aan de slag te kunnen gaan.
  • Medewerkers gaan gebukt onder permanente hectiek en worden geleefd door de waan van de dag. Iedereen is druk en er is niet even de tijd om stil te staan, te bekijken wat er gebeurt of heldere keuzes te maken. De positionering en de waarden bieden focus om met elkaar te bepalen wat belangrijk is en keuzes te maken wat je wel en niet doet. Het helpt om even stil te staan bij wat je echt belangrijk vindt en waar je aandacht aan wilt geven.
  • Medewerkers worden er door de buitenwereld aan herinnerd dat de organisatie niet optimaal functioneert. Slechte samenwerking aan de binnenkant, wordt ook aan de buitenkant gevoeld. Veel organisaties realiseren zich niet dat een lage betrokkenheid binnen de organisatie zich vertaalt naar de ‘buitenwereld’. Ook de markt, zoals patiënten en stakeholders, raken gefrustreerd omdat bijvoorbeeld de communicatie en focus intern slecht geregeld is. Het voordeel van een organisatie waar men met z’n allen aan hetzelfde doel werkt, is dat dit positief voelbaar is in de dienstverlening naar buiten.

Zuyderland is een grote en unieke zorgorganisatie in Zuid-Limburg met 9.500 medewerkers, die ziekenhuiszorg, ouderenzorg, GGZ, thuiszorg en huishoudelijke hulp (JGZ is per 01-01 dit jaar overgegaan naar de GGD) biedt. We spraken met Wideke Nijdam (lid Raad van Bestuur), Karel Hulsewé (chirurg en lid bestuursraad) en Esther Urlings-Willems (hoofd P&O) over dit traject.

Mike Janssen

Managing partner

Mike Janssen