De juiste zorg op de juiste plek. Dat is een programma van de overheid gericht op het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health). Het is duidelijk dat het zorglandschap in Nederland de komende jaren sterk zal gaan veranderen. De manier waarop zorg geleverd zal worden in de toekomst, het ‘wie, wat en waar’ van de zorg, gaat er heel anders uitzien. En dat betekent dat ook de zorgorganisaties zelf, inclusief hun verschijningsvorm, zullen veranderen.

Mensen zien het merk vaak niet los van je fysieke verschijningsvorm.

Bij Branddoctors Mixe doen wij regelmatig positioneringsprojecten voor zorgorganisaties. Opvallend is dat als wij in dat kader patiënten en andere stakeholders vragen naar hun associaties met bijv. een bepaald ziekenhuis, ze bijna altijd als eerste het gebouw en de locatie noemen. Dan zeggen ze dingen als: “een groot gebouw in een bosrijke omgeving” of “modern gebouw midden in de stad”. Mensen zien het merk vaak niet los van die fysieke verschijningsvorm. En dat is begrijpelijk aangezien de fysieke verschijningsvorm het makkelijkst te benoemen is. Dit zijn immers de opvallende, objectieve eigenschappen die direct te binnen schieten als het merk genoemd wordt.

Maar wat als je straks niet langer een ziekenhuis bent waar mensen verblijven, maar meer een productiefaciliteit waar operaties worden gedaan en waarbij de nazorg dicht bij huis of zelfs thuis wordt geleverd in plaats van in het ziekenhuis? Of wanneer je als fysiotherapeut de fysiotherapie niet langer vanuit het gezondheidscentrum levert en patiënten thuis oefeningen laat doen onder jouw begeleiding op afstand?

Wat ben je als je verschijningsvorm volledig verandert?

Wie ben ik? Als gevolg van de veranderingen in de zorg zullen zorgorganisaties zichzelf steeds vaker deze existentiële vraag stellen. Zich realiserend dat het steeds minder gaat om de fysieke verschijningsvorm, zoals het gebouw van waaruit je de zorg levert, maar om de manier waarop je de zorg levert. En vanuit welke overtuiging je dat doet. Wat wil je betekenen voor je belangrijkste doelgroepen? Wat kun jij als geen ander? Kortom: om antwoord te kunnen geven op die existentiële vraag zullen zorgorganisaties op zoek moeten gaan naar hun essentie.

En dát, het op zoek gaan naar die essentie, is precies wat je doet wanneer je aan de slag gaat met het formuleren van een merkpositionering. Je merkpositionering bevindt zich namelijk op het snijvlak van je identiteit, van wat je doelgroepen belangrijk vinden en van wat jou onderscheidt van anderen. In al die jaren dat wij zorgorganisaties hebben geholpen met het formuleren van hun onderscheidende merkverhaal, zijn wij eigenlijk met niets anders bezig geweest dan met zoeken naar het antwoord op die ene existentiële vraag: wie ben ik?

Een heldere merkpositionering, die écht goed de essentie van een organisatie weergeeft, maakt duidelijk waarom een patiënt, een zorgverzekeraar, een medewerker of een samenwerkingspartner voor jou zou moeten kiezen. Een merk helpt richting geven aan jouw organisatie: aan de keuzes die een organisatie dient te maken, aan de wijze waarop je naar de buitenwereld communiceert en aan jouw medewerkers, die de ziel van de organisatie uitdragen in houding en gedrag. Zodat je als zorgorganisatie goed herkenbaar bent en blijft, ook in de toekomst. Zelfs zonder fysieke verschijningsvorm.

Ben jij benieuwd hoe onze merkaanpak jouw organisatie kan helpen in het vinden van je essentie?

Bel of mail Winnie Nijhoff.

Gepubliceerd op
2 juli 2019

Lees verder
Auteur
Lisette van Elst