Boekenclub #4: Meesteradviseur

Boek: Meesteradviseur – handboek voor duurzame groei in je adviesrol van Rob Bertels en Gerlof Schutte

Categorie: Verdiepen vakgebied

Datum:
Maandag 6 juli 2020 – 16.00 – 17.30 uur

Host:
Mike Janssen

Tweeluik Adviseren in de toekomst:
Word een Meesteradviseur

Boekenclubs #3 en #4 zijn een tweeslag over adviseren in de toekomst. Boekenclub #3 gaat over het toekomstige model van het adviesbureau (of advocaten- of accountantskantoor) aan de hand van het boek ‘De nieuwe professional services firm’ van Martijn van der Mandele, Henk Volberda en Rob Wagenaar en deze #4 over de toekomstige adviseur. Boekenclub #3 gaat dus over de tent en #4 over de vent (m/v).

Als consultancy een transformatievak wordt, wat is dan de rol van het adviesbureau en van de adviseur?

De ontwikkelingen die aan de basis liggen van zowel het nieuwe adviesbureau als van de nieuwe adviseur, zijn deels overeenkomstig. Kort door de bocht: kennis is vrijelijk toegankelijk en intelligente IT maakt het routinematige of analytische werk door professionals overbodig. Het werk verschuift naar specialistisch advies dat relevant is voor (de innovatie van) de core business en naar een bredere strategische rol om klanten te coachen en uit te challengen op onderwerpen die relevant zijn voor hun toekomst, aldus Bertels en Schutte in de Meesteradviseur. Of zoals een Duitse senior partner het verwoordt in de ‘nieuwe professional service firm’: consultancy wordt nu vooral een transformatievak.

Niet wat je doet, maar wie je bent

Bertels en Schutte gaan vervolgens in op wat dat betekent voor de adviseur.
Zij stellen dat de kwaliteit van de relatie belangrijker wordt. De mens achter de professional maakt het verschil bij het bouwen van diepgaande, wederkerige en duurzame relaties. Vertrouwensrelaties waardoor je voor een breed scala aan issues wordt gevraagd.

Het gaat niet over wat je doet, maar over wie je bent. In de persoon zit de toegevoegde waarde – en onderscheidend vermogen – en steeds minder in vaardigheden en kennis.

Hoe word je meesteradviseur?

Zij steken het concept van de ‘trusted advisor’ van David Maister in een nieuwe, moderne jas. De kern is hoe je als adviseur kunt groeien en jezelf ontwikkelen om dichterbij de klant te komen. Om meesteradviseur te worden en daarmee strategisch sparring partner, kun je werken aan 7 bouwstenen die in het boek beschreven worden. De 3 belangrijkste – zo lees ik in een interview met de auteurs– zijn nabijheid, verandervermogen en bovenal zelfbewustzijn; pas als je jezelf heel goed kent, dus weet wie je bent, wat je wilt en wat je kunt, kun je de andere 6 goed toepassen.

Reflectie op je eigen handelen

In het boek komen vele bekende en beproefde concepten terug zoals bijvoorbeeld de kernkwaliteiten van Daniel Ofman, de fixed en growth mindset en verschillende gesprekstechnieken. Het is fijn om die in samenhang te zien in relatie tot groei in je rol als adviseur. Voor de meer ervaren adviseur is het bovendien een mooie reflectie op je dagelijks handelen: doe je eigenlijk wel wat je geleerd hebt en wat het beste past bij de situatie?

Reflectie en je daarmee bewust te zijn over hoe je kijkt, denkt, voelt, kiest en wat je weet en voelt, is voor iedere professional relevant om succesvol te zijn. In het boek speelt zelfbewustzijn als de bewuste beleving van je eigen identiteit een centrale rol. Het is een cruciale voorwaarde in het streven naar vertrouwensrelaties. Hoe meer en eerder je bewust bent van je voorkeursstijlen, je overtuigingen, kwaliteiten én je die weet toe te passen in relatie tot wat er is en gebeurt, hoe authentieker, effectiever en onderscheidender je zal zijn als adviseur.

Voor wie?

In een ander interview lees ik dat veel mensen het boek zien als een boek over persoonlijke effectiviteit: wie ben ik, wat breng ik mee en hoe maak ik het verschil? Dat is inderdaad niet zo gek. Het boek en daarmee de bespreking in Boekenclub #4 op maandag 6 juli is daarmee dan ook interessant voor iedereen die mensen adviseert, intern of extern en op welk vlak dan ook. Eigenlijk voor iedereen zonder ‘macht’ die toch dingen voor elkaar wil krijgen. Dat is zelfs voor mensen met formele, hiërarchische bevoegdheden interessant… Dus, wees welkom en meld je aan.

Aanmelden?

Meld je bewust aan, want we hebben maar plek voor maximaal 8-10 personen om een diepgaande discussie te kunnen hebben.

Het boek lezen is altijd de harde voorwaarde bij onze boekenclub. Dit keer hoeft dat niet van kaft tot kaft. De focus ligt op de ondertitel van het boek: groei in je adviesrol. Dat betekent dat hoofdstuk 1 (een uitwaaierend hoofdstuk over ontwikkelingen in verschillende adviessectoren) en hoofdstuk 6 (over de randvoorwaarden voor een organisatie waarin adviseurs kunnen floreren), buiten scope zijn. Daar staat tegenover dat we enige voorbereiding vragen en een open houding in de boekenclub, vanwege de nodige zelfreflectie.

Nadat je bent bevestigd, koop je het boek. Een week voor de Boekenclub, stuurt de host je een aantal verdiepende vragen.

That’s it. Wees welkom!

Bekijk onze cases

Mike Janssen

Mike Janssen

Managing partner

Een scherpe geest voor wezenlijke keuzes en verrassende zienswijzen. Specialist in zorg. En kenner van 911.

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.