Boekenclub #3: De nieuwe professional service firm

Boek: De nieuwe professional service firm – Hoe advocaten, accountants & adviseurs zichzelf opnieuw uitvinden van Martijn van der Mandele, Henk Volberda en Rob Wagenaar.

Categorie: Blik verruimen

Datum: Maandag 29 juni 2020 – 16.00 – 17.30 uur

Host: Mike Janssen

Tweeluik Adviseren in de toekomst:
Naar een professional services community

Boekenclubs #3 en #4 zijn een tweeslag over adviseren in de toekomst. Deze boekenclub gaat over het toekomstige model van het adviesbureau (of advocaten- of accountantskantoor) en #4 over de toekomstige adviseur aan de hand van het boek Meesteradviseur van Rob Bertels en Gerlof Schutte. Boekenclub #3 gaat dus over de tent en #4 over de vent (m/v).

Als consultancy een transformatievak wordt, wat is dan de rol van het adviesbureau en van de adviseur?

De ontwikkelingen die aan de basis liggen van zowel het nieuwe adviesbureau als van de nieuwe adviseur, zijn deels overeenkomstig. Kort door de bocht: kennis is vrijelijk toegankelijk en intelligente IT maakt het routinematige of analytische werk door professionals overbodig. Het werk verschuift naar specialistisch advies dat relevant is voor (de innovatie van) de core business en naar een bredere strategische rol om klanten te coachen en uit te challengen op onderwerpen die relevant zijn voor hun toekomst, aldus Bertels en Schutte in de Meesteradviseur. Of zoals een Duitse senior partner het verwoordt in de ‘nieuwe professional service firm’: consultancy wordt nu vooral een transformatievak.

Disruptie van de traditionele bureaus

Voor firma’s geldt bovendien dat klanten steeds kritischer worden op de toegevoegde waarde van bureaus. Te veel slides, te veel data, te veel detailanalyses, te weinig inzicht, aldus een aangehaalde directeur van een snelgroeiend innovatief strategiebureau.

Ook heeft de nieuwe generatie niet meer zo’n trek om 10 jaar te buffelen om misschien partner te worden. Jonge professionals vinden andere dingen belangrijk en hechten meer waarde aan vrijheid en flexibiliteit. Bovendien willen klanten vaker geen junioren meer in een opdracht. Tot zover de leverage, mooie marges en continuïteit van het kantoor? Tegelijkertijd worden grote spelers groter, gaat ‘het midden eruit’, ook in adviesland en ontstaan nieuwe, innovatieve kantoren die de gevestigde orde uitdagen.

Afzonderlijk maar ook bij elkaar genomen nopen deze trends tot een stevige herbezinning op het businessmodel.

Van firma naar community

De oplossing van de auteurs is de professional services community. Niet als vervanging van de onderliggende firma, maar als laag erbij, voor een specifiek afgebakende set van activiteiten.

Zo’n community doe je er niet zomaar even bij. Je zult een stevige visie moeten hebben wat met je een dergelijke community wilt bereiken en bedenken waarom dat voor de beoogde cliëntengroep aantrekkelijk is. Dat is dan gelijk ook de eerste van 3 C’s om de community goed te laten functioneren:

  • Compatibilty: overeenstemming van visie, waarden en model
  • Commonality: gemeenschappelijkheid van leiding, relaties, kennis en merk
  • Connectivity: goede verbinding(en) tussen de deelnemers, vooral ook letterlijk

Daar komt bij dat cultuur bij een community sterk moet zijn. Vertrouwen speelt de hoofdrol en je moet elkaar wat gunnen, ook als daar niet direct iets tegenover staat. Met een collegiale cultuur worden de samenwerkingskosten en complexiteit van de community beperkt. Ook het sterke merk dat de community moet zijn, een voorwaarde voor succes volgens Amerikaanse communities, is niet zomaar gerealiseerd.

Voordelen van de community

Als je dit allemaal lukt, staat er voor cliënten wel tegenover dat ze flexibiliteit krijgen van een flexfirm die snel het juiste en brede team kunnen samenstellen, terwijl ze bij zo’n goed georganiseerde community toch blijven werken met één contractpartner met een consistente en voorspelbare hoge kwaliteit.

Voor deelnemende partijen staat er tegenover dat ze werk kunnen doen op projecten of locaties die ze anders niet hadden kunnen doen. Ook is de community aantrekkelijk voor de gewenste flexibiliteit bij de inzet van mensen en voor innovaties die in de eigen ‘corporate’ of ‘gentlemen’s club’ minder goed te realiseren zijn.

Naar een succesvolle community

Aan de hand van het businessmodel van het bureau dat auteurs als rode draad hanteren in het boek, beschrijven ze niet alleen de impact van de ontwikkelingen op de archetypische bureaus, maar illustreren zij ook wat de community moet doen op de verschillende bouwstenen om succesvol te worden.

Voor wie?

De community past in het grotere perspectief op waardecreatie: niet (alleen) de propositie innoveren, maar het hele businessmodel. Dat levert pas echt op. De huidige crisis noopt sowieso tot herbezinning van het businessmodel. Wij en partners van collega-bureaus vragen ons af of een groter perspectief, meer samenwerking niet een goede optie is om sterker uit de crisis te komen. We nodigen daarom graag adviseurs, accountants, advocaten uit die leiding geven aan hun kantoor om mee te discussiëren in deze boekenclub.

Aanmelden?

Branddoctors accepteren simpelweg hun uitnodiging. De vrienden schrijven zich in via onderstaand formulier. Doe dat bewust, want we hebben maar plek voor maximaal 8-10 personen om een diepgaande discussie te kunnen hebben. De enige harde spelregel is dat je alleen kunt deelnemen als je het boek daadwerkelijk gelezen hebt. Scannen is niet voldoende…

Nadat je bent bevestigd, koop je het boek. Een week voor de Boekenclub, stuurt de host je een aantal verdiepende vragen.

That’s it. Wees welkom!

Bekijk onze cases

Mike Janssen

Mike Janssen

Managing partner

Een scherpe geest voor wezenlijke keuzes en verrassende zienswijzen. Specialist in zorg. En kenner van 911.

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.