Positionering voor een nieuw centrum voor de maakindustrie

Positionering voor een nieuw centrum voor de maakindustrie

Er is een steeds groter tekort aan vakbekwaam personeel in praktische beroepen, waaronder de maakindustrie. Hoe zorg je voor duurzaam voldoende goede vakmensen in de maakindustrie? Door studenten tijdens hun opleiding ervaring op te laten doen die aansluit bij het werk van werkgevers, zodat ze echt vakbekwaam zijn als ze afstuderen.

Dat vraagt om samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. En dat is precies wat ROC Midden Nederland (ROCMN) en Opleidingsbedrijf Metaal Midden Nederland (OBM) doen.

Een inspirerende positionering, een nieuwe naam en visuele identiteit

Het is november 2019. ROCMN en OBM benaderen Branddoctors voor een uniek project. Samen willen zij vanaf september 2020 een nieuw praktijkopleidingscentrum in de markt zetten. Een publiek private samenwerking. Met als gemeenschappelijk doel te zorgen voor duurzaam voldoende goede vakmensen in de maakindustrie.

Branddoctors is gevraagd een inspirerende positionering met bijbehorende visuele identiteit en een nieuwe naam voor dit praktijkcentrum te ontwikkelen. Gebaseerd op de sterke punten van beide partners, die richtinggevend is zowel voor de organisatie (het nieuwe praktijkcentrum, OBM, ROCMN) als voor haar doelgroepen (o.a. studenten, bedrijven). ​

Branddoctors is gevraagd een inspirerende positionering met bijbehorende visuele identiteit en een nieuwe naam voor dit praktijkcentrum te ontwikkelen.

We werken nauw samen met Marcel Veening, projectleider, Hans van Zelderen marketingmanager OBM én van het nieuwe praktijkcentrum en Margot Bon, senior communicatieadviseur van ROCMN. Hoe hebben zij het traject met Branddoctors ervaren? En hoe kijken ze naar het resultaat?

Twee partijen die echt één worden

Hans: “Er waren al verschillende projectgroepen opgestart. Maar om meer samenhang en snelheid in het project te brengen en besluitvorming te vergemakkelijken was behoefte aan een centrale aansturing én een duidelijke stip op de horizon. Helderheid over daar gaan we naar toe. Anders waren we in de oude situatie gebleven.”

“We hebben alle merken op elkaar gelegd om eenheid te krijgen. Om draagvlak te creëren vanuit een stevig fundament.”

Margot: Door de merken ROCMN en OBM naar de achtergrond te schuiven, creëren we de mogelijkheid een nieuw gezicht te geven aan onderwijs in de maakindustrie. En om alle doelgroepen met een nieuwe naam aan te spreken. Een andere uitstraling met bijpassende merkwaarden, zodat mensen het als nieuw voelen en ervaren. De droom is dat we echt één worden. Dat we samen bouwen aan een mooi centrum met flitsende faciliteiten en innovatief onderwijs.”

Resultaat:  Het MAKE Center!

Het MAKE Center: Dé inspirerende plek voor een toekomst in de maakindustrie, waar je leert, ontwerpt en creëert. ​

Hier werken onderwijs en bedrijfsleven intensief samen, wordt gewerkt met moderne apparatuur in een omgeving waar techniek tot leven komt, krijgen studenten een werk- en stage garantie​, wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de match tussen student en bedrijf en hebben docenten uitgebreide en actuele kennis van praktijk en didactiek​.

Voorlopig ligt de focus van MAKE binnen de maakindustrie op metaal en werktuigbouwkunde. De eerste opleidingen zijn al van start. En op 17 september ging de eerste paal voor het nieuwe pand de grond in.

MAKE Center 3D
MAKE Center 3D

 

Hans: “Bij de bekendmaking van de naam en het logo begon de zichtbaarheid. MAKE Center begon al snel te leven, het is een pakkende naam. We hadden nog niks, geen pand, werknaam, geen middelen. Toen MAKE Center genoemd werd in een aantal nieuwsberichten en financieringen werden aangeboden, ging het snel.”

Margot: “Het bedrijfsleven investeert in state of the art faciliteiten en machines, dat is in regulier onderwijs niet altijd makkelijk. Hier draagt de samenwerking en het merk MAKE Center zeker aan bij.”

Marcel: “Het bedrijfsleven is heel erg zichtbaar hier. Dat is echt uniek. Vaak stopt een initiatief als de subsidie stopt, maar dit is een langdurige, duurzame samenwerking. Ik vind het een voorbeeld voor andere publiek private samenwerkingen in Nederland.”

Grootste uitdagingen in het traject:
Twee werelden samenbrengen en snelheid houden

Hans: “Twee aparte culturen samenbrengen is lastig. Een stuk trots moet er ontstaan. Je loopt altijd wel ergens tegen aan, maar het gaat erom hoe je het oplost. Als je lange termijn doelstelling (hierboven ook al de stip aan de horizon genoemd) maar duidelijk is. Het proces was al de eerste stap naar het samenvoegen van die twee culturen.”

“Vooral die gesprekken met de buitenwereld waren belangrijk. Interne stakeholders hebben verschillende meningen. Daar kom je niet uit als je een intern perspectief blijft houden.”

Marcel: “De grootste uitdaging in het project was snelheid. Met Branddoctors konden we snelheid maken. Vooral die gesprekken met de buitenwereld waren belangrijk. Interne stakeholders hebben verschillende meningen. Daar kom je niet uit als je een intern perspectief blijft houden. Vreemde ogen zochten we.

Het helpt als je een gedegen stuk hebt waarbij stakeholders zijn betrokken. Dat is voor het draagvlak belangrijk. Want een positionering, logo en naam maken het centrum concreet en zichtbaar. Dit helpt om de interne organisatie op gang te brengen.”

Het creatieve proces was goud waard

Margot: “Ik zou Branddoctors zeker aanbevelen voor een project rond positionering. Het is een behoorlijke investering, maar dat is het wel waard. De expertise, de onafhankelijkheid. Een verbindende factor met kennis van zaken. Dat hadden we echt nodig in dit traject met twee culturen en dat deden jullie goed.

We hebben tijdens het traject echt iedereen betrokken. Eerst via de interviews met stakeholders en daarna in de namestorm sessie, de workshop waarin we gebrainstormd hebben over de naam. Een creatieve en interactieve sessie, helemaal digitaal vanwege de coronatijd. Dat is een compliment waard.”

“Branddoctors is een verbindende factor met kennis van zaken. Dat hadden we echt nodig in dit traject met twee culturen.”

Hans: “Ja die workshops zijn echt een heel goed middel om iedereen mee te nemen en betrokkenheid te creëren. Iedereen moet er in geloven. De meerwaarde hiervan inzien.  Mensen maken het verschil. Dit is een absolute voorwaarde voor succes”.

Marcel: “Het creatieve proces was goud waard. Jullie modellen (inzicht, belofte, bewijs, de brandcube) zijn heel helpend. De gedegen terugkoppeling na iedere stap ook. Dit was zeker een onderwerp op de agenda van de stuurgroep agenda dat altijd op enthousiasme kon rekenen.”

​Next steps: Draagvlak en betrokkenheid

Marcel: ”Het is een vooral belangrijk om draagvlak en betrokkenheid te creëren. Daarom is het van belang dat er echt wat gedaan wordt met de uitkomsten van de workshops. Het zal spannend zijn hoe iedereen erin staat.” ​

Hans: “We denken goed na hoe we het gevoel van MAKE Center, via de interne communicatiestrategie, in de nieuwe organisatie doorvoeren. Volgende week start de eerste van vier workshops met de medewerkers om de doorvertaling van de merkwaarden en de positionering samen te maken. Een open gesprek, hoe zien zij het voor zich? Wat betekenen deze merkwaarden voor hen, en wat wordt er van de medewerkers verwacht?

Zo treedt MAKE Center als één organisatie naar buiten, vanuit dezelfde merkwaarden.”


Interview met v.l.n.r: Hans van Zelderen marketingmanager OBM én van het MAKE Center, Margot Bon, senior communicatieadviseur van ROCMN en Marcel Veening, projectleider MAKE Center

 

Gepubliceerd op
22 september 2020

Lees verder
Auteur
Lisette van Elst

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.