Case: Na een moeilijke financiële tijd bleek dat de betrokkenheid van Zuyderland medewerkers wel wat aandacht kon gebruiken.

Zuyderland: Op zoek naar een eigen gezicht en een fris gemeenschappelijk perspectief

Na een fusieperiode en een moeilijke financiële tijd bleek dat de betrokkenheid van Zuyderland medewerkers bij de organisatie wel wat aandacht kon gebruiken.

Voor ons reden om op zoek te gaan naar ons eigen verhaal; het verhaal van Zuyderland, naar wat ons bindt. En dat te doen vanuit het formuleren vanuit de kracht van onze organisatie en waar we met elkaar naar toe willen. Om zo die betrokkenheid van medewerkers bij Zuyderland te kunnen vergroten. Iets wat altijd belangrijk is, maar helemaal in deze tijd van arbeidsmarktkrapte in de zorg.

We kenden Branddoctors vanuit een eerder merkpositioneringstraject. Op basis van die eerdere ervaring waren we er van overtuigd dat we op zoek moesten gaan naar een eigen gezicht, vanwege het positief effect dat dat heeft op herkenbaarheid en betrokkenheid van medewerkers bij je organisatie. Het helpt om medewerkers enthousiast te krijgen en om je strategie succesvol te kunnen implementeren.

Gehoord worden maakt de weg vrij voor vooruitgang

Bij de start van het traject merkten we dat niet iedereen even bereid was om mee te doen. Er zat best nog wat frustratie bij mensen en ook pijn vanuit de fusie. Het verplaatsen van zorg en daarmee samenhangend van medewerkers heeft een behoorlijke impact gehad. Tel daarbij op een moeilijke financiële periode, waarin voor medewerkers lang niet veel mogelijk is geweest. Dat maakte dat medewerkers ook zoiets hadden van: laat ons nu maar gewoon ons werk doen, laat ons maar even met rust.

In de sessies met medewerkers heeft Branddoctors veel ruimte gegeven aan die frustratie. Ze zijn het niet uit de weg gegaan, maar hebben er juist serieus naar geluisterd. Dat is voor een groot deel de kracht geweest van dit traject. Medewerkers vonden het heel prettig dat ze voor het eerst na al die jaren de mogelijkheid kregen om hun verhaal te doen. Ze voelden zich gehoord.

“We hebben voor het eerst een Zuyderland identiteit. Het is echt van ons allen. Het is niet alleen maar het verhaal van Zuyderland en 3 waarden. Het is zo veel meer.”

Tegelijkertijd zijn de geüite frustraties vertaald naar de in onze organisatie aanwezige belemmerende gedragspatronen. Voor deze patronen is in kaart gebracht hoe we deze juist kunnen omzetten naar het realiseren van meer energie. Deze inzichten helpen ons om echt verder te kunnen komen.

Typisch Zuyderland

De precieze aanpak ontstond tijdens het traject. Er was vanaf dag 1 een klankbordgroep voor het traject, met daarin een dwarsdoorsnede van onze organisatie. Van verzorgende in de thuiszorg en verpleegkundige in het ziekenhuis tot leidinggevende en medisch specialist.

Samen hebben we vastgesteld welke stappen we wanneer met wie gingen zetten. Welke werkvormen we gingen hanteren en op welke wijze we de informatie zouden overbrengen. Zo is niet alleen de uitkomst van het traject typisch Zuyderland maar gold dat ook voor de aanpak. En dat was cruciaal voor het succes.

In totaal hebben meer dan 350 medewerkers aan dit traject mee gewerkt, in de vorm van interviews, werksessies en informatiesessies. Het is een vrij intensieve zoektocht geweest met veel discussie. Maar het was voor ons echt belangrijk om zo veel mogelijk mensen te betrekken. Een cultuuromslag geldt natuurlijk niet alleen voor een bepaalde groep mensen in een organisatie. Het geldt voor ons allemaal.

“Branddoctors heeft de eigenheid van de organisatie echt weer fantastisch kunnen raken. Deze waarden zijn het ook echt. Dat merk ik dagelijks.”

Een gemene deler als nieuw startpunt

Uiteindelijk hebben we nu een prachtig resultaat in handen, namelijk een nieuwe identiteit van Zuyderland. De belofte die we hebben geformuleerd is: De zorg van je leven. En daarbij horen 3 kernwaarden:

  1. Met aandacht
  2. Verfrissend alledaags
  3. In samenhang.

Hiermee heeft Branddoctors echt de eigenheid van de organisatie weer fantastisch kunnen raken. Deze waarden zijn het ook echt. Dat merken we dagelijks. Ook worden we met dit resultaat echt uitgedaagd om hier invulling aan te geven. Om met elkaar de dialoog aan te gaan en vertrouwen in elkaar te hebben.

We raden het iedereen aan om op zoek te gaan naar wat jou als organisatie eigen maakt. Met als doel om echt medewerkerbetrokkenheid te creëren. Hierin investeren is investeren in je organisatie. Voor ons geldt dat we nu voor het eerst echt een Zuyderland identiteit hebben. Die echt van ons allen is. Het is niet alleen maar het verhaal van Zuyderland en 3 waarden. Het is zo veel meer.


 

Gepubliceerd op
27 januari 2020

Lees verder
Auteur
gijsbertcroes

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.