"De wereld verandert en wij willen mee"

Een nieuwe visie voor 2025 voor NVKC

De Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) is al jarenlang een vereniging/club van welwillende en betrokken professionals. De vereniging draait op de leden die het vooral allemaal zelf en heel goed en nauwkeurig willen doen. We zien dat de wereld om ons heen en het gehele zorglandschap snel verandert, daarom was het essentieel om als beroepsgroep kritisch naar onszelf en onze positie te kijken.

Zo min mogelijk jargon en begrijpelijke taal

Wie zijn wij, wie willen we zijn in 2025, wat is onze rol en welke toegevoegde waarde leveren wij dan? Kortom wat is onze visie richting 2025?

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden hadden we een blik van buiten nodig. Een partij die kan spiegelen en kritisch naar ons als professionals kan kijken en gebruik maakt van technieken die voor ons niet vanzelfsprekend zijn. We hebben bewust gekozen voor een bureau dat wat verder af staat van ons specialisme. Anders verval je snel in jargon. Tot een bepaald niveau wil je herkenning, maar ook afstand waardoor we echt gedwongen werden om tot de kern te komen en het voor iedereen begrijpelijk te maken.

“Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden hadden we een blik van buiten nodig. Een partij die kan spiegelen en kritisch naar ons als professionals kan kijken…”

Op basis van ervaring weten we dat Branddoctors zo’n transitie goed kan begeleiden en de juiste vragen stelt. Mike durfde in de groepsdiscussies vragen te stellen die wij vanuit onze rol niet altijd even gemakkelijk kunnen of durven stellen. Hij is iemand die het technische stuk snapt, maar ook de kritische noot weet te kraken. Daarnaast kijkt Branddoctors altijd naar de toegevoegde waarde voor de doelgroep. Wat maakt dat jij toegevoegde waarde als beroepsgroep blijft behouden in de toekomst.

Een visie ontwikkelen die er voor iedereen is

Voorop in het traject stond dat de te ontwikkelen visie er eentje van ons allemaal werd. Daarom hebben we met veel aandacht een groep geformeerd waarmee we verschillende sessies ingingen. Een doorsnee van de vereniging: aio’s, collega’s uit algemene ziekenhuizen, de academische centra, sommigen waren hoofd van een afdeling anderen juist niet, opleider, een enkele hoogleraar. Bewust niet gekozen voor mensen die al in de beweging zaten en de verandering zagen, maar juist ook mensen die wat kritische noten hadden.

Wat iedereen gemeen had was de bereidheid om te investeren in de toekomst van de beroepsgroep.  Hiermee zijn de eerste ambassadeurs van de visie geboren die de uiteindelijke implementatie verder vorm gaan geven. In een aantal interactieve sessies is middels co-creatie het manifest visiedoc 2025 ontstaan (T-document).

Nadat de basisgedachte was vastgelegd zijn wij voor de inbedding de belangrijkste stakeholders gaan benaderen. Een soort ‘inner circle’ om te vragen of we het nu echt te pakken hadden. Na groen licht zijn we vol gas doorgegaan. Daarna kwam de eerste presentatie van het T-document. Het elegante van dat document is dat het maar twee A4’tjes zijn. Voor een club die een voorkeur heeft voor punten en komma’s met heel wat decimalen is dat echt een kunststukje! Er waren veel discussies en heel fijn dat iemand van buiten dan zegt: ‘We moeten overdrijven want het wordt door de wereld afgezwakt’. Branddoctors wist dan echt tot de kern te komen en het kort en bondig te houden.

“Het elegante van dat document is dat het maar twee A4’tjes zijn. Voor een club die een voorkeur heeft voor punten en komma’s met heel wat decimalen is dat echt een kunststukje!”

Daarna hebben we een film ontwikkeld zodat iedereen, intern als extern die niet bij de visievorming aanwezig was, toegang had tot de visie. In film kun je mensen meenemen in het verhaal. Ook de wat meer behoudende leden konden zo zien dat het niet allemaal nieuw is wat we doen, maar vooral anders. Een verschuiving van accenten. In de film laten we ook andere beroepsgroepen aan het woord om te laten zien hoe er over deze visie gedacht wordt en hoe het ontvangen wordt.

Het resultaat: een visie die beklijft

Ons doel was meer zichtbaar maken waar de klinisch chemicus/specialist laboratoriumgeneeskunde voor staat en welke rol zij speelt binnen de gezondheidszorg van nu en die van morgen. Middels interne evaluaties krijgen we terug dat mensen voelen dat de koers is ingezet en ze merken de vernieuwing. Dat wordt gewaardeerd. De nieuwe aanwas is actief met de visie bezig. Houden eigen sessies met visie op visie. We hebben tijdens een ambassadeurs dag mensen benaderd welke rol zij kunnen spelen om 2025 te halen.

“De visie is geen tijdelijke bevlieging, maar een gedragen beweging waar veel leden energie van krijgen.”

Sommige  leden zeggen ‘dit doen we al’, er is dus herkenning. De transitie van het vak is duidelijk voelbaar op de opleiding, ook daar is verandering in gang gezet. Het is niet meer evident dat de opleider per definitie het meeste weet: dat geeft een hele mooie dynamiek. Alle jaarplannen zijn gerelateerd aan het visiedocument: Alle elementen van de visie worden op alle niveaus ingezet, iconen worden ingezet als onderwerpen in magazines.

Er zijn flinke stappen gezet en er is duidelijk beweging, maar we zijn er nog niet. Het visiedocument geeft houvast en sturing. Er is geen ontkomen aan, het is een dusdanig krachtig document en dusdanig ingebed dat we zo ook op het punt zijn er zo nu en dan ook  kritiek komt van mensen die in eerste instantie dachten dat het wel niet zo’n vaart zou lopen. Zij komen er achter dat het opgeleverde document niet een tijdelijke bevlieging is, maar een gedragen beweging is waar veel leden energie van krijgen en zich achter scharen.

Branddoctors blijven doorvragen, dat is hun kracht

Voor ons was de klik met de mensen belangrijk. En in de samenwerking de continue drive om het te willen begrijpen. Wat de materie is, wat er onderhuids speelt. Dat is echt onderscheidend. Mensen die blijven doorvragen, niet genoegen nemen met antwoorden. Hoe vaak wij wel niet gehoord hebben ‘Leg het me nog een keer uit’… Alleen zo kom je tot de kern en in ons geval tot een visie in heldere taal op slechts 2 A4tjes die beklijft. 


 

Gepubliceerd op
13 september 2019

Lees verder
Auteur
gijsbertcroes

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.