Case Rotterdam: Niet-Rotterdammers hebben nauwelijks beeld van Rotterdam als woonstad. Daar moet verandering in komen

Wonen in Rotterdam

Rotterdam is the place to be! De stad is zeer in trek bij toeristen uit binnen- en buitenland, en het is een razend populaire plek om te wonen. Alleen niet-Rotterdammers hebben nauwelijks beeld van Rotterdam als woonstad. Daar moet verandering in komen.

Uit het woonimago-onderzoek Rotterdam (2018) blijkt dat niet-Rotterdammers maar heel weinig beeld hebben van Rotterdam als woonstad. En dat áls mensen al een beeld hebben, dit meer negatief dan positief gekleurd is.

Formuleren van een imago-ambitie

Door de Gemeente Rotterdam is er een woonvisie voor 2030 geformuleerd, waarin de focus ligt op de groeiende vraag naar wonen in Rotterdam. Maar, het imago van Rotterdam als woonstad werd hierin niet belicht.

Vanuit Gemeente Rotterdam en Rotterdam Partners was er dan ook behoefte om een imago-ambitie te formuleren: het positieve beeld dat we graag willen dat mensen die niet bekend zijn met Rotterdam over een jaar of 10 hebben van Rotterdam als woonstad. Een stip op de horizon waaraan alle woonpartners in Rotterdam samen aan kunnen bouwen.

Gedragen door alle woonpartners

Om te zorgen dat het verhaal ook echt gedragen wordt door alle woonpartners zijn die uitgebreid betrokken bij het proces. De imago-ambitie is tot stand gekomen aan de hand van een analyse van beleid en onderzoek, werksessie met gemeente en woonpartners (o.a. woningcorporaties, makelaars, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en financieel experts) en de aanscherping daarvan door Stuurgroep Woonpromotie en Directie Gebiedsontwikkeling & Gebiedskwaliteit Stadsontwikkeling.

“We zijn heel tevreden over de manier waarop Branddoctors ons geadviseerd heeft in het vormgeven van het proces om te komen tot een gedegen en breed gedragen woonimagoambitie en daarnaast ook met de begeleiding van de verschillende sessies tijdens dit proces.

Een inspirerend verhaal

De woonimago-ambitie voor Rotterdam: een inspirerend verhaal om vast te kunnen houden aan het DNA van Rotterdam, om ambities voor de toekomst te realiseren en om gezamenlijk een consistent verhaal naar buiten uit te dragen. Het is een doorvertaling van het Make it Happen gedachtegoed, dat als basis zal fungeren voor marketing en communicatie voor de woonstad Rotterdam de komende jaren.

Met flexibiliteit, veel scherpte en een flinke dosis enthousiasme. Ik kijk terug op een heel boeiende reis met een mooie eindbestemming ???? “


 

Gepubliceerd op
19 maart 2020

Lees verder
Auteur
Lisette van Elst

Plan een gesprek

Wil je weten hoe je je merk en marketing kunt versterken? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.