The Learning Network: Plezier leidt tot motivatie en motivatie leidt tot succes.

Merkarchitectuur waarmee we klanten vanaf de middelbare-schooltijd vasthouden binnen het TLN merkportfolio

Van Dijk Educatie, in Nederland en België de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten, kwam met de vraag voor een heldere merkarchitectuur die enerzijds recht doet aan de specifieke omstandigheden die gelden voor de verschillende productmarktcombinaties en anderzijds maximaal inzet op synergie zodat het geheel meer is dan de som der delen en we efficiënt om gaan met de beschikbare middelen.

Daarbij is in 2016 Van Dijk Educatie overgenomen door TowerBrook. Als onderdeel van TowerBrook is Van Dijk Educatie nog beter in staat om de digitalisering van het onderwijs een nieuwe impuls te geven.

Het corporate merk als pater familias

We hebben samen met het projectteam eerst de naam voor het corporate merk ontwikkeld. Deze fungeert als pater familias. We hebben overkoepelende merkwaarden gedefinieerd voor de merkfamilie en verbijzonderd naar elke marktsegment. Met de visuele identiteit hebben we samenhang aangebracht binnen de verschillende merken van de familie.

Er is gekozen voor een nieuwe, internationale naam: TLN – The Learning Network. Een naam die het leren helemaal centraal zet, en die ook recht doet aan de dubbele netwerkfunctie: TLN is een bijzonder netwerk van eigen merken, en tegelijk een open netwerk voor de samenwerking met anderen.

Ieder merk haar eigen doelgroep én communicatie-uitingen

Om de verschillende doelgroepen zo adequaat mogelijk te bedienen, hebben we ervoor gekozen om binnen de TLN-familie verschillende merken te laten bestaan. Met bijvoorbeeld een eigen website, die helemaal toegesneden kan zijn op de verwachtingen van die doelgroep.

Door de identiteit aan te laten sluiten vergroten we de kans om de klanten vanaf hun middelbareschooltijd vast te houden en door te laten groeien binnen het TLN merkportfolio. Daarvoor hebben we een gemene deler nodig die de behoeften van onze klanten in elke levensfase heel gericht kan adresseren.

Plezier leidt tot motivatie en motivatie leidt tot succes. Dus plezier in het leren is essentieel voor het succes van het onderwijs. Daarom zou leerplezier voor alle leerlingen en studenten bereikbaar moeten zijn. Zo is de propositie ‘Ontdek hoe je met plezier kunt leren’ ontstaan.

Alle merken met hun eigen propositie maken deel uit van één groter geheel

Een krachtige positionering waar alle merken hun eigen propositie kunnen uitdragen en toch deel uit maken van een groter geheel. Samen met de ontwerpers van Het Echte Werk hebben we een identiteit gevisualiseerd gestoeld op de wortels van het merk: het verkopen van boeken.

Boeken staan symbool voor kennis en leren. We hebben geabstraheerde boekenruggen gebruikt als bouwstenen van de TLN identiteit. Ieder merk heeft een eigen symbool opgebouwd uit deze boekruggen dat staat voor bijvoorbeeld verdieping, groei of zelfontplooiing. De symbolen samen zijn ook weer groter dan de som van de afzonderlijke delen: Ze vormen een speels patroon dat ook nog eens de positionering onderstreept: Ontdek hoe je met plezier kunt leren.


 

Gepubliceerd op
1 mei 2017

Lees verder
Auteur
gijsbertcroes

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.