Interview met Pascal Dijkens: Hoe versterkt Van Ameyde haar positie op de arbeidsmarkt?

Hoe versterk je als internationaal opererende organisatie je positie op de arbeidsmarkt?

In dit interview spreken we Pascal Dijkens (Linkedin) van Van Ameyde (website), een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het afhandelen van schadeclaims. Het is een internationaal bedrijf waar 1500 mensen werken, verspreid over verschillende kantoren in Europa.

Pascal heeft een dubbelfunctie bij Van Ameyde: hij is director risks and compliance en chief of staff. In deze functies houdt Pascal zich bij Van Ameyde bezig met activiteiten rondom risicomanagement en met activiteiten op holding niveau.

Grote diversiteit en een hoge mate van expertise

Pascal Dijkens: “Van Ameyde is een bijzondere organisatie. Met activiteiten in veel verschillende landen in Europa en vanuit veel verschillende kleine en grotere bedrijven. De holding ligt daar als een soort van paraplu overheen. Bij Van Ameyde werken schadebehandelaars, letselschade-specialisten, IT-ers, taxateurs, schade experts en andere specialisten. Allemaal experts in hun vakgebied. Of het nu om ingewikkelde IT oplossingen gaat, of om het vaststellen van complexe medische schades. Die hoge mate van expertise en de grote diversiteit in de organisatie maakt Van Ameyde heel interessant.

In 2021 werd het voor ons duidelijk dat het als gevolg van ontwikkelingen in de markt voor een aantal bedrijven in onze groep steeds meer moeite kostte om nieuw talent binnen te halen. Ook zagen we door de jaren heen meer verloop. Vooral in de Scandinavische landen, Duitsland en Spanje zagen we dat het steeds lastiger werd. En ook in Nederland en België werd het probleem groter. Uiteraard hangt dat ook samen met dat de markt waarin we zoeken vrij beperkt is. Bij ons werken mensen met een stevige dosis expertise. Die zijn over het algemeen lastig aan te trekken. En probeer maar eens iemand te vinden die én echt verstand van zaken heeft, én ook binnen de organisatie past!”

Organiseren van betrokkenheid en participatie vanuit de verschillende internationale vestigingen

Pascal: “Met de managers vanuit alle verschillende bedrijven hebben we toen besloten om met ons programma ‘war for talent’ te starten. Met als doel om de verschillende organisaties te helpen bij het aantrekken van nieuwe mensen en bij het behouden van medewerkers. Vanwege de urgentie voelden we de noodzaak om de vaart er in te houden. We hebben het als een strak project uitgevoerd in 2022, waaronder een onboarding programma, HR Hub, HR Community en vacaturesite en als één van de belangrijkste pijlers de employee value proposition (EVP). Ook hebben we toen Branddoctors als strategische partner aangesloten om ons hierin te begeleiden.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project was draagvlak vanuit onze bedrijven. In de projectgroep hebben we daarom vanuit alle regio’s HR-collega’s betrokken.  De HR functie voor de landen buiten Nederland ligt lokaal. Dit in tegenstelling tot de marketing functie, die in onze organisatie in de holding is belegd.

We zijn gestart met een aantal interactieve sessies met deze projectgroep. Daarin zijn we aan de slag gegaan met vragen als: wat is nu zo belangrijk in onze baan en wat bindt ons aan Van Ameyde? Deze whiteboard sessies vonden online plaats. Daarna hebben we binnen Europa mensen geïnterviewd over hun drijfveren en motivaties. Mensen die al wat langer bij ons werken en relatief nieuwe mensen hebben we gevraagd naar waarom zij zo graag bij ons werken. De interviews met deze 30 mensen vormen nu de basis van onze brandstory en onze EVP story.”

Uitrol van onze brandstory

Pascal: “We hebben een 6-tal medewerkers van diverse business lines ingevlogen naar ons kantoor in Rijswijk om daar hun verhaal te vertellen. Dat hebben ze gedaan op film aan de hand van building blocks. Dat is zo leuk, de mensen die in de film voorkomen, dat zijn onze mensen. Zij vertellen hun gevoel. En dat gevoel is ook ons gevoel. Het Van Ameyde gevoel.

“While securing the stories of others, build your own”. Dat is onze EVP story. Dit komt écht uit onze mensen.

While securing the stories of others, build your own. Dat is onze EVP story. Dit komt echt uit onze mensen. Ons werk is er op gericht om anderen te helpen. Maar bij Van Ameyde word je daarnaast ook in staat gesteld om juist aan je eigen verhaal te bouwen. Onze mensen staan centraal bij Van Ameyde.

Vergezeld van post-its, t-shirts, gespreksstarters en de building blocks hebben we deze film ingezet om de EVP intern te lanceren. Toen we de film de eerste keer eind 2022 lieten zien aan het voltallige management werd deze ontvangen met luid applaus.

Een van de videointerviews met medewerkers

Na de kick-off heeft de interne lancering per bedrijf plaatsgevonden. We hebben hen gefaciliteerd om zelf de interne lancering te doen. Zij moeten dat echt zelf willen en uitdragen. Wij geloven in de zelfstandigheid van onze bedrijven. We faciliteren het, maar je moet het als land wel zelf oppakken en gebruiken op een manier die past bij jouw bedrijf en de geldende cultuur.”

Hoe houd je het levend? Embedding in de organisatie

Pascal: “Nadat het verhaal is gelanceerd komt de vraag: hoe houd je dit levend? Dat is een hele belangrijke vraag. Onze mensen die er bij betrokken waren voelen het al heel sterk, maar we zijn er nog lang niet. We zijn in ieder geval gestart met een HR hub op basis van Teams en Sharepoint: een platform waarin we onze HR mensen aan elkaar hebben gekoppeld. Waar ze initiatieven en ervaringen delen, ze templates uitwisselen en komen met verbetervoorstellen. Zo is er een onboarding manual en een Van Ameyde academy inclusief toolkits te vinden.  Het is een echte interactieve Van Ameyde HR community met een vliegwieleffect. Waar we van elkaar leren, zodat we niet iedere keer het wiel opnieuw hoeven uit te vinden.

Inmiddels heb ik het onderwerp overgedragen aan een interne projectleider. Want nu het klaar is, is vooral continuïteit belangrijk. De invulling daarvan doen de bedrijven zelf, samen met de projectleider die coördineert.

Een belangrijk onderwerp nu is de externe launch. Zodat we aan toekomstig talent kunnen laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we belangrijk vinden in onze baan. Dat betekent ten eerste: het lanceren van een jobportal, waar onze eigen mensen zichtbaar worden op de corporate website. Het tot uiting laten komen van de EVP op deze jobportal en in onze vactures. Deze lancering doen we in eerste instantie wel centraal, om zo veel mogelijk tractie en reuring te genereren. Uiteraard staat het de landen vervolgens vrij om hier decentraal ook invuling aan te gaan geven.”

Tips aan andere diverse en/of internationale bedrijven

  1. Wees zorgvuldig. Het is niet zomaar een project wat je er even bij doet. Het kost tijd en aandacht om goed uit te denken en uit te werken.
  2. Betrek de bedrijven. Ga het niet zelf verzinnen vanuit je ivoren toren. Je moet het samen doen. Ga in gesprek met mensen die bij je werken.
  3. Werk actief aan stakeholdermanagement. Dat is lastig en soms een beetje ongrijpbaar. Bijv. management van bedrijven binnen onze groep. Zij zijn ambassadeurs om het uit te dragen. Je hebt echt ambassadeurs nodig, die dit actief blijven herhalen.
  4. Maak gebruik van een strategische partner als je zelf die expertise niet hebt. Bij ons heeft dat er uiteindelijk aan bijgedragen dat het resultaat door iedereen werd gedragen.
  5. Blijf dit onderwerp aandacht geven want het is nooit klaar. Het project om er te komen is 1. Daarna moet je echt focussen op embedding in de organisatie en daar moet je met elkaar continu aandacht aan geven..

Tot slot

Pascal: “Waar ik echt heel blij mee ben, is dat we onze medewerkers als uitgangspunt hebben genomen in dit traject. Dat we met hen samen onze EVP story hebben geformuleerd. Dat toen we die film lieten zien waarin mensen hun eigen verhaal vertellen mensen daar echt door geraakt werden. Ze er gewoon kippenvel van kregen. Dat mensen toen tegen mij zeiden: dit is wie we zijn. Ja, toen had ik mijn persoonlijke doel wel bereikt.”


Dit interview is opgetekend door Winnie Nijhoff. Wil je ook aan de slag met employer branding, lees dan meer employer branding, download onze whitepaper ‘employer value proposition’ of neem contact op met Winnie.

Gepubliceerd op
30 maart 2023

Lees verder
Auteur
winnie

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.