Case: De Wijkkliniek. Hoe zet je een nieuw zorgconcept in de markt?

Het AMC en zorgaanbieder Cordaan starten samen De WijkKliniek in Amsterdam-ZuidOost.

Oudere patiënten die in een ziekenhuisbed belanden en na een behandeling nog niet naar huis kunnen, maar daardoor ook noodgedwongen langer in een ziekenhuisbed blijven opgenomen. Dat moet anders kunnen! Het AMC en zorgaanbieder Cordaan starten samen De WijkKliniek in Amsterdam-ZuidOost.

Dit is één van de eerste plekken waar de zorg voor kwetsbare ouderen op deze manier wordt opgezet. Branddoctors Mixe geeft het concept ‘De WijkKliniek’ vorm. Waarom zou je als oudere hier naar toe willen? Hoe is de samenwerking tussen de verschillende partijen: wie doet wat, wanneer en waarom? Hoe kan De WijkKliniek bijdragen aan een prettig herstel.

Voor kwetsbare ouderen

Het AMC en zorgaanbieder Cordaan starten samen De WijkKliniek in Amsterdam-ZuidOost. Dit ziekenhuis is gericht op oudere patiënten die na een behandeling in het ziekenhuis nog niet naar huis kunnen en noodgedwongen langer in een ziekenhuisbed moeten worden opgenomen. Daar waar in het ziekenhuis de focus meer ligt op medische handelingen, biedt De WijkKliniek een andere omgeving, waar patiënten worden gestimuleerd om te bewegen. Dit is één van de eerste plekken waar de zorg voor kwetsbare ouderen op deze manier wordt opgezet. De WijkKliniek heeft in juni 2018 haar deuren geopend.

Drie weken sprinten

Gedurende een sprinttraject van 3 weken heeft Branddoctors Mixe samen met het AMC en Cordaan het concept van De WijkKliniek verdiept. Het doel was om het tastbaarder en relevanter te maken door co-creatie met patiënten, familie en zorgprofessionals.

In het projectteam waren verschillende disciplines en belangen vertegenwoordigd: een projectleider, onderzoeker, geriater, adviseur Raad van Bestuur, specialist ouderengeneeskunde, SEH verpleegkundige, directeur Cordaan, huisarts, wijkverpleegkundige en locatiemanager. Ook vanuit Branddoctors Mixe was een multidisciplinair team betrokken: een strateeg, een onderzoeker en een creatief. Gedurende het traject werd bovendien regelmatig input en feedback van patiënten gevraagd.

Making of De WijkKliniek

Onze ‘Making of’-video geeft een korte impressie weer van wat we samen hebben gedaan gedurende deze 3 weken.

Waarom deze aanpak?

  • Snelle doorlooptijd. Het heet niet voor niets sprinten ;-). Dat vraagt veel input van alle betrokkenen, maar tegelijkertijd zie je direct resultaat in relatief korte tijd. Dit inspireert en motiveert tot snel doorpakken.
  • We doen het samen. Sprinten doe je niet alleen, we praten dan ook al heel snel in ‘wij’-vorm. Ook wij Branddoctors waren voor 3 weken even De WijkKliniek. Hierdoor is iedereen betrokken en voelt eenieder zich ook gehoord. Zo creëren we een heel fijne werksfeer.
  • Neuzen in dezelfde richting. De samenwerking is ontzettend intensief, juist omdat we in korte tijd zoveel samen doen. Het team leert elkaar onderling ook goed kennen. Je start met verschillende visies en belangen, maar uiteindelijk wijzen alle neuzen dezelfde kant op en hebben we iets waar we met z’n allen écht achter staan, namelijk datgene wat het beste is voor de patiënt.
  • Een goed begin is het halve werk. Aan het eind van het project is het interne kompas (waar staan we voor) en het externe uithangbord (hoe dragen we dit uit naar buiten toe) van De WijkKliniek vastgelegd. Dit vormt een essentiële en solide basis voor de verdere implementatie van het concept.

Klantwaarde concreet maken

Al in de tweede sprint zijn we gestart met het concretiseren van de merkpositionering. Het doorvertalen van het merk naar de gewenste klantbeleving. En naar hoe de uiteindelijke dienstverlening er uit komt te zien met daarin ook duidelijk gedefinieerde rollen van de verschillende zorgverleners.

Die concrete doorvertaling heeft geholpen in de gesprekken met de zorgverzekeraar, omdat zo heel goed inzichtelijk kon worden gemaakt wat de wijkkliniek zo uniek maakt. En het heeft er ook toe geleid dat nagenoeg de gehele personele bezetting rond was voor de openingsdatum. Uniek in deze tijden van schaarste in gespecialiseerd verpleegkundig personeel.

Bekijk ook: De case voor ETZ: Positioneringscampagne over het traject voor de nieuwe positionering van twee ziekenhuizen die fuseren. Wat gaan we de patiënt dan beloven? Samen met de collega’s, patiënten, huisartsen en verzekeraars hebben we een positionering gekozen met een bijpassend communicatieconcept.

Gepubliceerd op
1 september 2017

Lees verder
Auteur
gijsbertcroes

Plan een gesprek

Wil je weten hoe je je merk en marketing kunt versterken? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.