cwz

De patiëntreis als basis om zorgtrajecten van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te verbeteren

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) wil dat patiënten bewust kiezen voor het CWZ. En dat zij zorg completer ervaren en hoger waarderen. Daarom vroeg het CWZ Branddoctors Mixe te helpen bij het vormgeven van een programma om onderscheidende patiëntervaringen neer te zetten. Lees verder!

De patiëntreis als basis om zorgtrajecten van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te verbeteren