Agile marketing

Veel organisaties stappen over op agile werken. Een belangrijke stap om sneller en effectiever in te spelen op de buitenwereld, zodat je relevant blijft. Maar, met het trainen van mensen, het ophangen van whiteboards en het implementeren van standups ben je er niet. Wij zien dat bij veel organisaties het star invoeren van de methodieken de vier belangrijkste pijlers van agile werken overvleugelt.

Pijlers van agile werken

Agile werken draait om het stimuleren van individuen en interactie, het continu betrekken van de buitenwereld, nadruk op wat werkt in de praktijk en inspelen op veranderingen. Om dit echt van de grond te krijgen moeten mensen nieuwe skills leren en op een andere manier gaan samenwerken.

Versterken van binnenuit

Branddoctors versterkt agile teams van klanten van binnenuit. Wij werken mee in agile teams, waarbij we enerzijds onderdeel van het team zijn en dus bijdragen aan de opdracht van het team en anderzijds de teamleden trainen om de agile uitgangspunten beter te passen. En waar nodig advies te geven over hoe de organisatie dit verder kan stimuleren. Wij werken op basis van de design thinking mindset, die naadloos aansluit bij agile werken en die creativiteit van teams vergroot, waardoor je innovatiever bent en tot betere oplossingen komt.

Expertise die wij inbrengen:

  • Continu betrekken van de klant: het achterhalen van scherpe klantinzichten en het valideren van de oplossingen op basis van werkelijk gedrag in plaats van intentie
  • Nadruk op wat werkt in de praktijk: het ontwerpen van prototypes en (online) experimenting om daadwerkelijk gedrag te achterhalen, met focus op leren.
  • Stimuleren van individuen en interactie: wij trainen teams in de design thinking mindset, die eraan bijdraagt dat mensen hun talent beter benutten, het maximale halen uit de onderlinge interactie en tools en technieken effectiever inzetten.
  • Inspelen op veranderingen: wij nemen het business model canvas als uitgangspunt en gebruiken dit gedurende het project om scherpe aannames te formuleren en deze te toetsen om zo de ontwikkelde oplossingen voortdurend te herijken en aan te scherpen.

Daarnaast brengen Branddoctors expertise op vlak van merkstrategie en innovatie mee. Branddoctors kunnen de rol van productowneragile coach, marketing insights expert of teamlid vervullen.


Meer weten? Download onze ‘Whitepaper Agile Werken‘ of bel Gijsbert.

Managing partner

Gijsbert Croes

Interview met Merijn Goris
Interview met Merijn Goris
Rotterdam Make it Happen gedachtengoed als leidraad voor de Woonimago-ambitie voor Rotterdam
Rotterdam Make it Happen gedachtengoed als leidraad voor de Woonimago-ambitie voor Rotterdam
ABN AMRO: Versneld vernieuwen van dé bank voor medici
ABN AMRO: Versneld vernieuwen van dé bank voor medici
In 3 sprints en een Meet-up naar een helder inzicht voor Heineken
In 3 sprints en een Meet-up naar een helder inzicht voor Heineken
In 3 weken samen met AMC en Cordaan het concept De WijkKliniek verdiepen
In 3 weken samen met AMC en Cordaan het concept De WijkKliniek verdiepen