loading

Propositieontwikkeling & Innovatie

Bij ons gaan strategie, onderzoek en creativiteit hand in hand. Met de design thinking gedachte als basis. Die smeltkroes van disciplines brengt frisheid, snelheid en concrete resultaten die in de zorg zo gewenst zijn.

Want daar doen we het voor: concrete resultaten die mensen raken. Een strategie, ideale klantreis of merkpositionering heeft pas waarde als het van papier af komt.

Met je patient aan tafel

Cocreatiesessie. Een mooi scrabblewoord, en voor Branddoctors Mixe gesneden koek. We brengen klant, creatief en opdrachtgever samen om inzichten te delen en oplossingen te bedenken met behulp van design thinking methodieken.

Prototyping van de patiënt journey

Een andere kant van concepting en prototyping is het concreet ontwikkelen van touchpoints. Fysiek of digitaal. Door de patient journey compleet te bouwen in prototypes, komt strategie tot leven, en ben je in staat om die al vroegtijdig te valideren met de klant.

Design Thinking als basis

Al in 2008 hebben we het Mixe Patient Journey Programma geënt op het Design Thinking Proces. Kort samengevat komt het erop neer dat je eerst heel goed het probleem doorgrondt en voelt – observatie speelt daarbij een belangrijke rol – vervolgens heel veel mogelijke oplossingen bedenkt en de meest kansrijke en impactvolle kiest en uitwerkt in prototypes die je vervolgens test en implementeert.

Zullen we samen prototypen? Bel Mike, Winnie of Gijs voor een kennismaking