Case: Positionering van MAKE Center - centrum voor de maakindustrie

Bekijk de case

Case: The Learning Netwerk (vroeger: Van Dijk Boeken)

Bekijk de case

Case: The Future of Wageningen University. Van stip aan de horizon naar concrete plannen

Bekijk de case

Hoe blijft het onderwijs zélf leren en vernieuwen?

Als er iets belangrijk is, dan is het wel ons onderwijs: het fundament voor de toekomst van onze kinderen en economie. We zien een groot aantal ontwikkelingen die zowel kansen als bedreigingen vormen voor onze onderwijssector.

Kansen en bedreigingen voor onderwijs

We kunnen er trots op zijn dan ons onderwijs nu van relatief hoog niveau is. Om dat in de toekomst zo te houden, zullen onderwijsinstellingen zichzelf moeten vernieuwen.

 • Gepersonaliseerd leren. IT biedt steeds meer mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden. Een enorme kans om het aanbod relevanter te maken. Maar dit betekent ook nogal wat voor de manier waarop het onderwijs ingericht wordt, de leermiddelen, de financiering van die leermiddelen en de rol van de leerkracht.
 • Leven lang leren. We werken langer door en de technologische ontwikkelingen zorgen voor een afname van de gemiddelde levensduur van een competentie. Daarmee ontstaat een continue behoefte aan scholing. Er ontstaat een andere leeftijdsopbouw van je doelgroep en je alumni worden ook weer potentiële nieuwe studenten.
 • Hyperconcurrentie. Je concurreert niet alleen meer met onderwijsinstellingen maar met de hele wereld. Op youtube kan je over ieder onderwerp wel tutorials vinden en op EDX.org vind je massive open online courses (MOOCS) van topuniversiteiten zoals Harvard, MIT of WUR.
 • Blended learning. We bewegen toe naar een systeem waarbij online content uit allerlei bronnen onderdeel uit gaat maken van het onderwijs. Hoe zorg je dan nog voor een sterke eigen identiteit? Waarom zou je nog naar de scheikunde les komen als je deze filmpjes van scheikundeleraar Sieger Kooij gewoon thuis op youtube kunt kijken?
 • Schaarste op de arbeidsmarkt. Terwijl de eisen aan docenten steeds hoger lijken te worden, wordt het aanbod om uit te kiezen steeds kleiner.
 • Minder subsidie. Bovendien loopt de subsidie van de overheid voor wetenschappelijk onderzoek hard terug en zal funding dus steeds meer uit de private sector gehaald moeten worden.

Worstel jij met deze vragen?

 • Hoe trekken we nieuwe doelgroepen als life long learners of internationale studenten naar ons toe? Welke proposities zijn relevant? Via welke kanalen en met welke boodschap kan ik ze bereiken?
 • Hoe werken we samen met het bedrijfsleven om een up-to-date opleidingsaanbod te blijven bieden?
 • Wat is ons onderscheidende vermogen in vergelijking met de concurrentie?
 • Hoe zorgen we dat personeel bij ons wil (blijven) werken?
 • Welke impact gaan deze ontwikkelingen hebben op ons business model? Welke kansen en bedreigingen ontstaan er? Wat betekent dit voor onze proposities, mijn marketing en communicatie, voorlichting?
 • Hoe zetten we een team neer die in staat is continu te vernieuwen?

Wil je versnellen?

Branddoctors kan je helpen om je onderscheidende positie in deze steeds veranderende buitenwereld te bepalen en continue aan te blijven scherpen.

Bekijk onze cases

De inspirerende plek waar jong talent het metaalvak leert
MAKE Center

De inspirerende plek waar jong talent het metaalvak leert

De inspirerende plek waar jong talent het metaalvak leert
ROC Midden Nederland: De aantrekkelijke route voor vmbo 4 en havo 4
ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland: De aantrekkelijke route voor vmbo 4 en havo 4

ROC Midden Nederland: De aantrekkelijke route voor vmbo 4 en havo 4
Future of WUR: Van stip op de horizon naar concrete plannen
Wageningen University and Research

Future of WUR: Van stip op de horizon naar concrete plannen

Future of WUR: Van stip op de horizon naar concrete plannen
Structureel werken aan groei voor Wageningen University and Research
Wageningen University and Research

Structureel werken aan groei voor Wageningen University and Research

Structureel werken aan groei voor Wageningen University and Research
Merkarchitectuur om klanten vanaf de middelbare school vast te houden binnen het TLN merkportfolio
TLN

Merkarchitectuur om klanten vanaf de middelbare school vast te houden binnen het TLN merkportfolio

Merkarchitectuur om klanten vanaf de middelbare school vast te houden binnen het TLN merkportfolio

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.