Purpose. Meer betekenis, meer energie

Purpose

Een purpose geeft aan wat je wilt veranderen in de wereld. Een goede purpose geeft je organisatie betekenis en daarmee richting en energie. Dat is meteen ook het belangrijkste criterium waar een purpose aan moet voldoen: hij moet energie geven.

Een purpose is niet vrijblijvend: een daadwerkelijk purposegedreven organisatie stelt de purpose voorop, en het business model daaraan ten dienste.
Een purpose is de reden waarom mensen bij je willen werken en waarom klanten kiezen voor jouw producten en diensten, zeker als er weinig onderscheid is met het aanbod van concurrenten.

Organisaties met een heldere, gedragen purpose zijn dan ook op allerlei vlakken succesvoller. Genoeg reden dus, om dit onderwerp wat beter
onder de loep te nemen.

Download whitepaper Purpose

Een purpose geeft antwoord op de vraag wat je wilt veranderen in de wereld.

De purpose beschrijft een andere toekomst die je wilt creëren met je organisatie, een inspirerend doel waar mensen zich graag voor willen inzetten. De functie van de purpose is om je organisatie betekenis te geven, en daarmee richting en energie. Het is de fundamentele bron van energie van je organisatie.

Een purpose nodigt uit om verder te kijken dan je huidige context. Je stelt niet het verkopen van je producten of diensten als doel, maar kiest voor een hoger doel. Je nodigt medewerkers daarmee uit om na te denken over andere manieren om bij te dragen aan datzelfde doel. Zo kun je als organisatie op nieuwe manieren waarde creëren.

Een purpose heeft ook een democratiserende werking. Het maakt het belangrijke werk het werk van iedereen in de organisatie. De energie van de organisatie verschuift bovendien van de producten en diensten van vandaag naar de problemen van morgen. Zo voorkomt een purpose dat je irrelevant wordt.

Een purpose is niet vrijblijvend. Er zullen business kansen komen die op korte termijn interessant lijken, maar die niet bijdragenaan je purpose. Als je serieus bent over je purpose, moet je ook accepteren dat je sommige kansen aan je voorbij moet laten gaan

Waar moet een goede purpose aan voldoen?

  • Energie en richting geven. Dat is by far het meest belangrijke criterium.
  • Duidelijk omschrijven wat jij wilt veranderen in de wereld
  • Eenvoudig geformuleerd zijn, zodat iedereen binnen en buiten de organisatie hem begrijpt
  • Positief geformuleerd zijn
  • Herkenbaar en geloofwaardig zijn voor de medewerkers en de buitenwereld.
  • Een relevante verandering nastreven, waar mensen graag aan bijdragen.

Moet een Purpose uniek zijn?

We krijgen vaak de vraag of een purpose uniek moet zijn. Dat kan, maar dat hoeft niet. Als een purpose gaat over een grote maatschappelijke transformatie, dan is het niet logisch dat een purpose uniek is. Want, als de transformatie die jij wilt bereiken je echt aan het hart gaat, dan moedig je ieder initiatief dat hieraan bijdraagt aan, ook als dat van concurrenten is.

Hoe kun je dan toch onderscheidend zijn en zorgen dat klanten en andere
stakeholders voor jou kiezen? Dat zit hem niet in de purpose, maar in de
manier waarop jij invulling geeft aan die purpose. Daarbij is het cruciaal dat
purpose, strategie en cultuur nauw met elkaar samenhangen. De purpose is
waarom jij op aarde bent, je strategie geeft aan wat je doet en je cultuur zegt hoe je dat doet.

De combinatie van die 3 aspecten maakt je tot een unieke, eigen organisatie, met unieke proposities en een onderscheidend karakter ten opzichte van andere organisaties.

Download whitepaper Purpose

Plan een gesprek

Wil je aan de slag met je strategie, merk of je marketing? Plan een gesprek of bel ons op +31 (0)30 602 6000.