Trendvisie 2021: Change Reaction. De wereld ziet er ineens totaal anders uit.

Trendvisie 2021: Change Reaction

Overvolle steden, vliegschaamte, protesten en het verlangen naar een betere wereld, daar hadden we het over tot eind februari 2020….en toen was daar de corona crisis. En ziet de wereld er compleet anders uit.

De trendvisie 2021 neemt je mee vanuit deze abrupt veranderde wereld naar de toekomst. Waar stonden we voor de crisis, wat is nog relevant en wat niet meer? Hoe kunnen we de blik opnieuw naar voren richten? Wat doet het met ons om op 1,5 meter te leven, elkaar niet te kunnen aanraken en voortdurend op zoek te zijn naar on-en offline combinaties? Wat is er blijvend veranderd in ons gedrag, waar verlangen we naar en welk nieuw initiatief zou wel eens heel groot kunnen worden? Én hoe kun jij daar met jouw merk of organisatie op in spelen?

De trendvisie voor 2021 kijkt in breed perspectief naar de tijdsgeest en hoe consumentenbehoeften veranderen, relevant gemaakt voor merk- en marketing professionals uit alle sectoren.

Chain of colours model

De vier trends (macrotrends) zijn allemaal terug te voeren op het Chain of Colour model. Het Chain of Colour model bestaat uit 8 clusters van menselijke drijfveren, ofwel waardewerelden. Dit denkmodel is gebaseerd op twee dimensies die centraal staan in de psychologie: namelijk de sociale dimensie (groep versus ego) en de psychologische dimensie (extravert versus introvert).

Onze macrotrends zijn gebaseerd op verschillende waardenwerelden uit dit model. Per trend geven we aan bij welke waardewerelden de desbetreffende trend aansluit. Veranderingen van tijdsgeest leiden tot een verandering van waardebeleving. Die verandering van waarden is waar onze trendvisie over gaat.

Chain of colours

4 hoofdtrends

In de trendvisie 2021, met het overkoepelende thema ‘Change Reaction’, diepen we vier hoofdtrends uit.

Trend 1: Keep it Mankind
Meer dan ooit verlangen we naar menselijkheid. We hebben behoefte aan echt contact vol begrip en empathie.

Trend 2: Revise the moral
We zijn ons ervan bewust dat het anders moet. Respect voor mens, dier en aarde staat daarbij centraal. De tijd van COVID-19 vraagt om herbezinning en toekomstgericht handelen.

Trend 3: Pick your cherries
Voor COVID-19 ervoeren we al een schaarste van tijd en ruimte, dat wordt alleen maar sterker. We zoeken naar mogelijkheden die ons geluk en ons eigen welbevinden vergroten.

Trend 4: Take a stand
We komen op voor onze belangen, we bekennen kleur en spreken ons uit. We waarderen meer dan ooit duidelijkheid en overtuiging van leiders.

Wil je meer weten?

Presentatie trendvisie 2023

De nieuwe trendvisie is bijna klaar. Wil je als eerste een uitnodiging ontvangen om bij de presentatie van de trendvisie 2023 te zijn? Laat dan je gegevens achter.