Let's 
 make waves 
 
 
 
 

Let’s make waves

Mensen krijgen steeds vaker van elkaar wat ze eerst van bedrijven kregen. Ze delen, ruilen of werken samen om gezamenlijk waarde te creëren. Ze hebben vrij toegang tot bronnen die eerst waren voorbehouden aan bedrijven: geld, kennis, creativiteit, productiefaciliteiten, communicatiekanalen enzovoort. Crowds kunnen daardoor functioneren als hotels, taxi’s, zorgaanbieders, energieleveranciers; dus als bedrijven. Klanten worden je concurrent, tenzij je zelf überrelevant bent.

Dat is disruptie.

Bestaande dingen worden vervangen door betere. Je dokter wordt een app, je auto je chauffeur, je postbode een drone. Soms jammer voor degenen die daarna geen werk meer hebben, maar beter voor de rest. Het beste is het misschien wel voor bedrijven die technologie echt doorvoelen die de disruptie mogelijk maakt.

En toch, digitalisatie is weliswaar de drijvende technologische kracht achter veel disrupties, het verbinden van mensen om samen sneller te innoveren is dat evenzeer. Het verbinden van innovatiekracht en creativiteit in een aantrekkelijk ecosysteem is de nieuwe manier van waardecreatie.

Wij doen dat door ons interne ecosysteem te verbinden.

De kern van elk project wordt gevormd door een strateeg, mensenkenner en creatief (zie: onze werkwijze) om die vervolgens te vervinden met jouw ecosysteem, te beginnen met jouw mensen en jouw klanten.

Dat levert snelheid op. En snelheid is belangrijk in een wereld waar netwerken de dominante kracht worden. Hoe meer mensen verbonden zijn, hoe groter de waarde. Hoe sneller mensen verbonden zijn, hoe moeilijker het wordt dat nog in te halen.

Laten we samen dingen in beweging zetten.

Dingen die kunnen uitgroeien tot iets groots of die we vanaf het begin juist groot neerzetten. Laten we leren van de dingen die we doen. Laten we anderen betrekken. Mensen die jij kent en mensen die wij kennen en mensen die we nog moeten leren kennen.

De uitdaging daarbij is om de dingen die bedacht worden, menselijk te laten zijn.

Gek genoeg zijn dingen die mensen creëren niet vanzelf menselijk. Wat ons menselijk maakt zijn relaties, emoties, spontaniteit, humor, passie, empathie, creativiteit en allerlei andere eigenschappen die soms best heel inefficiënt kunnen zijn. Nu we met technologie onze wereld opnieuw vormgeven, hebben we de kans om die veel meer in lijn te laten zijn met wat ons mens maakt.

Let’s make waves.