Branddoctors 
 beweegt mensen 
 
 
 
 

Strategie

In een wereld die exponentieel verandert, gaan we terug naar de essentie: de mens. Doorgronden wat mensen – klanten én medewerkers – beweegt en bezielt levert de brandstof voor een (merk)strategie die voorwaartse energie geeft.

We helpen merken en organisaties om hun authentieke kern te verbinden met behoeften en dilemma’s van de klant. We maken tastbaar waar het merk voor staat, en hoe we die belofte kunnen waarmaken. In een context van het business model van nu én straks. 

Een sterk strategisch fundament biedt ruimte om te ondernemen en geeft richting aan de concrete invulling – hoe we waarmaken wat we beloven. Branddoctors ondersteunt bij het ontwikkelen van een merkstrategie, merkpositionering en de concrete doorvertaling daarvan naar binnen en buiten. Strategie, insights en creativiteit komen daarin samen.

Brandbook

Strategie maken we op een inspirerende manier visueel in de vorm van een Brand Book. De vertaling naar buiten maken we tastbaar in de vorm van een communicatie concept, of een concept voor een nieuwe visuele identiteit. En uw eigen mensen nemen we mee in een reis van verandering, met een duidelijke stip aan de horizon.

Minicollege: merkpositioneringsmodel uitgelegd in 7 minuten

Brandcube zelf gebruiken? 

Heb je na het zien van deze video de smaak te pakken? Download dan hier het merkpositioneringsmodel van Branddoctors, de Brandcube. Succes!